TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE FİİLLERİN DERLEM TABANLI SÖZLÜĞÜ

Sözbiçimler

atlatabilmekti atlatabilmiştir

Dağılım Grafiği

Durum Ekleri

den|e|i
.